Hem

KONSULT INOM ANLÄGGNING

Med fokus på projektledning samt projektering- och utredning av vatten- och avloppsledningsnät

HEJ

NÅGRA ORD OM REJKO AB

 

REJKO AB ÄR ETT KONSULTFÖRETAG INOM ANLÄGGNINGSBRANSCHEN

 

REJKO ägs och drivs av Rikard Johansson som har en bakgrund inom anläggningsbranschen, inom kommun- och privat sektor. REJKO utför projektledningsuppdrag och projektering inom anläggningsområdet. VA-kompetens finns inom företaget, övrig kompetens inhämtas via samarbeten med andra företag.

VAD VI GÖR

PROJEKTLEDNING


Projektledning inom mark- och anläggningsprojekt. Från förstudie till färdigt arbete.

VA-PROJEKTERING


Projektering- och utredning av VA-ledningsnät.MULTIDISCIPLINÄRT

 

Uppdrag där, utöver VA, även mark, geoteknik, konstruktion etcetera ingår, utförs genom samarbeten med andra konsultföretag.

 

KONTAKTA REJKO AB

  Hamnparken 4

  573 35 TRANÅS

rikard@rejko.se

  Tel: 070-202 70 64

FÖLJ REJKO AB

© Copyright 2015. All Rights Reserved.